NKÚ, kontrola léčeben a potřeba koncepce psychiatrie

V pondělí 7.1. vyšla zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolách hospodaření provedených v psychiatrických léčebnách v letech 2010 a 2011. Zjištění jsou různá a nejsou pro naši práci relevantní kromě jednoho: NKÚ vytýká Ministerstvu zdravotnictví absenci řídícího koncepčního materiálu, který by vytvářel určitý rámec pro investiční politiku resortu v oblasti psychiatrické péče a jednotlivých léčeben.

Výtka NKÚ je v zásadě na místě, ale musíme si uvědomit, že kontrolní úřad hodnotí pouze a jedině stav platný v kontrolovaném časovém rozmezí – tedy 2010 a 2011. NKÚ se nezaobírá stavem v roce 2012, kdy na půdě ministerstva začal vznikat právě takový koncepční materiál v podobě budoucí strategie reformy.

Jak víme, MZ si je zcela vědomo situace v oblasti psychiatrie a připravuje propracovanou strategii umožňující nastavit lepší systémové, investiční i profesní fungování oboru.

Celá reportáž včetně interview s prof. MUDr. Jiřím Rabochem, DrSc. (Česká psychiatrická společnost) a interview s MUDr. Martinem Hollým (ředitel PL Bohnice) a tiskovou mluvčí MZ Viktorií Plívovou je k dipozici na stránkách Radiožurnálu zde.

Zpráva NKÚ je k dispozici zde.

Doufáme, že jde o poslední výtku takového typu a v budoucnu se bude mít NKÚ o co opřít. A také jim přejeme hezký vstup do nového roku 2013!

Tým tvorby strategie SPK

Reklamy