Ministerstvo zdravotnictví zahájilo v srpnu 2012 činnost interní Strategické projektové kanceláře (SPK) jako samostatného oddělení zabývajícího se výhradně metodikou a řízením významných projektů ministerstva. Příprava reformy psychiatrické péče patří mezi strategické projekty, na nichž SPK pracuje. Úkolem je aplikovat schválenou metodiku přípravy veřejných strategií a zajistit správné procesní, projektové, systémové a komunikační nastavení.

Oddělení vede PhDr. Ivan Duškov se zkušeností ze soukromé i akademické sféry. Ivan Duškov aktivně spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES).

Dalšími členy týmu je Mgr. Monika Tylová jako manažerka pro projektový dohled, Kateřina Štýbrová pro projektovou komunikaci a významnou roli v přípravě strategie reformy bude hrát psychiatryně MUDr. Simona Papežová, koordinátorka přípravy strategie z odborného hlediska.

Reklamy