Štítky

,

Ministr zdravotnictví ustanovil Pracovní skupinu svým příkazem z 24. září 2012 jako svůj poradní orgán. Jejím úkolem bude pomoci shromažďovat podstatné vstupy od všech zainteresovaných skupin a oponovat výstupní materiály.

Strategická projektová kancelář MZd úzce spolupracuje s Pracovní skupinou na tvorbě vstupních dokumentů, prvotní analýze stavu a možností řešení. Složení Pracovní skupiny umožňuje vedení projektu vytvořit a udržovat komunikační vazby se všemi důležitými skupinami podílníků v oblasti péče o duševní zdraví – od poskytovatelů, přes odborné společnosti, nevládní organizace nebo jiné orgány státní správy.

Cílem ministerstva je zajistit s pomocí partnerů v Pracovní skupině vzájemnou informovanost, a to jak v oblasti zdravotní péče, tak v oblasti péče sociální.

Složení Pracovní skupiny je k 13. 12. 2012 následující:

 • zástupce odborné společnosti – Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
 • zástupce psychiatrických léčeben – MUDr. Martin Hollý
 • zástupce ambulantní péče – MUDr. Juraj Rektor
 • zástupce NGO – Pavel Novák
 • zástupce uživatelů psychiatrické péče – Jan Jaroš
 • zástupkyně MPSV (Odbor posudkové služby) – Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
 • zástupkyně MPSV (Odbor sociálních služeb a sociální práce) – Bc. Andrea Dvořáková
 • zástupkyně VZP – JUDr. Lenka Havlasová
 • zástupkyně Svazu pojišťoven – MUDr. Irena Vágnerová, MBA
 • zástupce České asociace sester – Mgr. Tomáš Petr
 • zástupce Asociace krajů ČR (žádost o nominaci zaslána AKČR 13. 12. 2012)
 • zástupci Ministerstva zdravotnictví:
  • ředitel Odboru evropských fondů – PhDr. Mgr. Jan Bodnár
  • vrchní ředitel pro ekonomiku – Ing. Petr Salák
  • ředitelka Odboru zdravotních služeb – MUDr. Helena Sajdlová
  • náměstek pro zdravotní péči – MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
  • náměstek pro zdravotní pojištění – Ing. Petr Nosek
Reklamy