Implementační plán

Reforma je významným strategickým projektem a vyžaduje pečlivou přípravu. V první fázi se věnujeme výhradně přípravě strategie, tedy formulaci strategického záměru, a všechny vize, cíle, projekty a konkrétní kroky budou ve strategickém materiálu definovány a postaveny do vzájemného vztahu.

Implementační plán je součástí strategického materiálu a bude definován ve Fázi 6 v květnu 2013. Poté bude schválen a jako integrální součást strategie zveřejněn. Na základě schválené strategie vč. implementačního plánu bude strategie realizována a implementační projekty spouštěny podle stanoveného časového plánu.

Základní harmonogram přípravy strategie vypadá takto:

FÁZE 1 – Identifikace potřeby tvorby strategie (1.9. – 30.11. 2012)

 • Aktivita 1: Organizace přípravy strategie
 • Aktivita 2: Sběr dat
 • Aktivita 3: Analýza současného stavu, prognóza možného vývoje a návrh možných řešení
 • Aktivita 4: Analýza předběžné vize
 • Aktivita 5: Tvorba Vstupní zprávy

FÁZE 2 – Nastavení projektu (1. 12 – 21. 12. 2012)

 • Aktivita 1: Obsazení organizační struktury
 • Aktivita 2: Vytvoření projektového plánu tvorby strategie
 • Aktivita 3: Vytvoření Plánu spolupráce a komunikace
 • Aktivita 4: Vytvoření Plánu řízení rizik tvorby strategie

FÁZE 3 – Analytická a prognostická fáze (6. 1. 2013 – 28. 2. 2013)

 • Aktivita 1: Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz
 • Aktivita 2: Analýza dosavadních řešení včetně mezinárodní praxe
 • Aktivita 3: Analýza současného stavu
 • Aktivita 4: Analýza budoucího vývoje bez realizace dalších opatření
 • Aktivita 5: Kompilace analytické části strategického dokumentu

FÁZE 4 – Stanovení strategického směřování, priorit a variant (1. 3. – 21. 3. 2013)

 • Aktivita 1: Ověření vize a formulace strategických cílů
 • Aktivita 2: Výběr variant (y) k rozpracování

FÁZE 5 – Rozpracování strategie (22. 3. – 20. 4. 2013)

 • Aktivita 1: Zpracování cílů strategie
 • Aktivita 2: Nastavení soustavy indikátorů
 • Aktivita 3: Identifikace variantních opatření
 • Aktivita 4: Hodnocení a výběr opatření
 • Aktivita 5: Dopracování návrhu strategie

FÁZE 6 – Nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie (21. 4. – 30. 5. 2013)

 • Aktivita 1: Vytvoření hierarchické struktury prací
 • Aktivita 2: Nastavení řídící struktury implementace strategie
 • Aktivita 3: Nastavení plánu řízení změn
 • Aktivita 4: Vytvoření plánu řízení rizik a určení předpokladů úspěšné implementace strategie
 • Aktivita 5: Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie
 • Aktivita 6: Nastavení plánu evaluací strategie
 • Aktivita 7: Sestavení komunikačního plánu implementace strategie
 • Aktivita 8: Sestavení rozpočtu implementace strategie
 • Aktivita 9: Sestavení časového harmonogramu implementace strategie

FÁZE 7 – Schvalování strategie (1. 6. – 30. 6. 2013)

 • Aktivita 1: Revize a dopracování plánu schvalování strategie
 • Aktivita 2: Interní připomínkování a interní schválení strategie
 • Aktivita 3: Externí připomínkování a schválení strategie
 • Aktivita 4: Uzavření projektu
Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s